ENGLESKA NA K0LENIMA! UPRAV0 JAVLJEN0, NA ŽAL0ST, ISTINA JE… (F0T0)

Danas samo odlučili Vas informisati o dešvanjima u vorcu poznate  kraljicu Elizabetu.

Javnosti je poznato da ona ima 94. godine, te da samim tim spada u rizčnu kategodiju od oboljevanja Korona virusom.

Napravila je mnogo toga za Englesku, te je svi mnogo vole i cijene.

Opis nije dostupan.

Poznato je da je ona tokom živa više puta mijenjala krv i organe, je u opasnoj populaciji, tako da se mora čuvati od korona virusa.
Mediji su već pisali o tome da je ona posljednih pola godine u izolaciji sa još tri služavke jer se na taj način štiti od Korone. Ona pokušava da nema nikakav kontakt sa ostalim zaposlenim kao ni sa princom.
Doznajemo da se nedavno princ Filip dobio infekciju, te da je u ranim jutarnjim satim posjetio bolivu kako bi izvršili sve pretrage i ustanovili način liječenje.

Opis nije dostupan.

Filip je predhodnog ponedeljka redovno radio u kancelariji, da bi mu se stanje naglo pogoršalo već u utorak, kada je već prebačen u bolnicu.

Opis nije dostupan.

Komentariši