K0R0NA VIRUS M0ŽE DA P0STANE NAŠA PR0ŠL0ST! P0ZNATI VIRUS0L0G NADA KULJIĆ 0TKRILA KADA SE VRAĆAM0 N0RMALN0M ŽIV0TU: PA 0V0 SM0 SVI ČEKALI!

Mnogima je poznata Nada Kuljić koja je po struci virusolog. Ona je nedavno rekla da je što brža masovna imunizacija jedini put da se život normalizuje kao što je prije bilo.

Naglasila je da ako se veći proenat ljudi vakciniše do ljeta bi moglo da bude mirno.

Zaključila je da pored svih propisanih epidemioloških mjera, imamo vakcine koje treba da iskoristimo i do mjeseca juna ili jula da pobjedimo korona virus.

Kako navodi uspodn vakcine bi trebao biti još bolji , a nadamo se da će uz pomoć svih mjera i ljetnje temperature smanjiti širenje ovog virusa.

Komentariši