MLADENCI P0SLE SVADBE 0TV0RILI UJAK0VU K0VERTU, PRESEKL0 IH KAD SU P0GLEDALI UNUTRA…P0SLE 3 MESECA 0N IM JE ZAKUCA0 NA VRATA (F0T0)

Svadbe su posljednje vrije postale sredstvo sa kojim se dokazuje koliko je o bogat i sreća, te su izgubile tradicionalni i romatično oblik.

Svdbe na Balkanu su uvijek bile na svoju ruku jer je uvijek bilo kako skabdala, tako i tuča na svadbama.

Opis nije dostupan.

Priej par godina je posto trend da se na svadbama kao poklon mladencima pokloni novac u koverti. Sa navedeni novcem mladenci odu na medeni mjese ili pokriju truškove svadbe.
U nasvaku vam donosimo jednu dosta zanimljivu priču kada je u pitanju darivanje samih mladenaca.

Opis nije dostupan.

Kada se svadba završila maldi bračni par je počeo da broji novac koji su dobili na poklon. Kada su otvorili kovertu od ujaka u njoj je bilo 200 eura ali su se oni iznendaili jer je to uvajk koji ima vralditti biznos koji dobro posluje.

No to nije anjgore, nakon tri mjesec isti ujak ih je šokira ponovo. naime, došao je na vreta i rekao kako su se on i supruga navedena noći zbunii te su htjeli da daju samo 50 eura.

Kada su to čuli mladenci odmah su mu vratili svih 200 eura.

Opis nije dostupan.

Komentariši